Silikoni i klasës së ushqimit

Pjesë silikoni të kategorisë ushqimore

Ushqim-Grade-Silikon-Pjesë

Pjesë silikoni të kategorisë ushqimore

Ushqim-Klasa-Pjesë-silikoni1

Pjesë silikoni të kategorisë ushqimore

Mbulesa mbyllëse prej gome silikoni e klasës ushqimore

Food-Grade-Silikon-gome-vulosje-mbulesë1

Mbulesa mbyllëse prej gome silikoni e klasës ushqimore

Food-Grade-Silikon-gomë-mbytës-mbulesë2

Mbulesa mbyllëse prej gome silikoni e klasës ushqimore

Food-Grade-Silikon-gome-vulosje-mbulesë3

Mbulesa mbyllëse prej gome silikoni e klasës ushqimore

Food-Grade-Silikon-gome-vulosje-mbulesë4

Mbulesa mbyllëse prej gome silikoni e klasës ushqimore

Food-Grade-Silicon-gome-vulosing-mbulesë5

Mbulesa mbyllëse prej gome silikoni e klasës ushqimore